GRATIS WEBINAR

Om å lede godt i krisetider - kultur, verdier og lederskap i Redningsselskapet

00

Dager

00

Timer

00

Minutter

00

Sekunder

Om å lede godt i krisetider - verdifull læring fra Redningsselskapet

Redningsselskapet er en beredskapsorganisasjon som jevnlig øver på å håndtere kriser, og i pandemi-året 2020 fikk man brått tatt i bruk denne kompetansen på en litt annen måte enn forventet. Ikke bare har de kommet igjennom stormen på en god måte, men ledelsen med Rikke Lind i spissen, har også vært et forbilde for mange organisasjoner dette året med tanke på hvordan man har fulgt opp og ivaretatt ansatte i en vanskelig tid. 

De som følger Rikke Lind på LinkedIn har kunnet ta del i en rekke inspirerende innlegg som viser små glimt av alle de flotte tiltakene Redningsselskapet gjør gjennom året, enten det handler om sikkerhet til sjøs, eller hvordan man tar vare på ansatte og frivillige som er tilknyttet organisasjonen. På dette webinaret med Rikke Lind & Hanne Zimmermann fra Redningsselskapet får du et lite innblikk i HR strategien, prinsipper for god ledelse og hvordan de har jobbet for å skape ro og trygghet, samtidig som man har ivaretatt samfunnsoppdraget og opprettholdt beredskapen fra Mandal i Sør til Mehamn i Nord.

 

Registrer deg her for å delta på gratis webinar med Redningsselskapet

Torsdag 21 januar 2021 kl. 13:00 - 14:00

Rikke Lind, Generalsekretær 


Generalsekretær i Redningsselskapet fra august 2012. Organisasjonen har 320 ansatte og 2500 frivillige, driver 60 redningsstasjoner, Sjøredningsskole AS, Noatun AS, Securmark AS og Småbåtregisteret.

Lind har vært statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet i perioden 2007 -2012 for statsrådene Dag Terje Andersen, Sylvia Brustad og Trond Giske, med ansvaret for følgende områder:

  • Maritim Næring
  • Statlig eierskap
  • Handelsavtaler

Fra 2003 – 2007 var Rikke leder av Maritimt Forum. Hun var seksjonsleder i Norges Rederiforbund og leder for kommunikasjon i Energibedriftenes Landsforening. Hun var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra 2000-2001 og politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe 1997-1999.

SPISSKOMPETANSE:

Strategi – gjennomføre gode prosesser for å etablere strategi, visjon, verdier og mål
Ledelse – etablere og utvikle ledelseskultur og ledeskolering
Innovasjon – erfaring med verktøy som stimulerer til nyskaping og digitalisering
Politikk – innsikt i politiske prosesser og påvirkning av dem på alle forvaltningsnivåer

Hanne Zimmermann,

Direktør Mennesker og kultur 


I RS har Hanne siden mars 2020 hatt stilling som Direktør Mennesker og kultur, Hanne ble ansatt i august 2017 som daglig leder for RS Noatun AS som hun startet opp med offisiell åpning i januar 2018 der H.M. Kongen var tilstede.  (RS Noatun er RS sjøredningssenter med restaurant, konferanse, sjøsikkerhet, event, lek og læring)

 

Hanne har vært Administrerende direktør for Centric Professionals/ Xtra personell Norge AS, har erfaring fra operativ HR rådgivning og hatt oppdrag for mange av de største selskapene i offentlig sektor, offshore, IT/Telecom og bank og finans. Hun har også jobbet mye med implementering av kultur, verdier og organisasjonsutvikling.